Foglalkozás eü-i aktualitások - infláció 2022.

2022-11-23 09:10:00 FORRÁS /kép, szöveg/ :  Nagy Marcell,  Hírek - MOK hírek

 

Az országunk határa mentén kialakult háborús helyzet és az erre adott Európai Uniós szankciós gazdaság politikai reakció az Unió országaiban, így Magyarországon   is jelentős inflációs folyamatikat indíott el.  Az ismert statisztikák a 2022-es évre 21% körüli inflációt várnak megvalósulni országunkban, melyek az foglalkozás -egészségügyi ellátást végző cégeket és személyeket még súlyosabban érint mint másokat, mivel a foglalkozás efészségügy kötelezően ellátandó feladait jogszabályopk tételesen meghatározzák.

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nem betegvizsgálatot jelent, hanem komplex munkahelyi munkaegészségügyi feladatrendszert, melynek többek között része a kockázatértékelés, a védőeszköz kiválasztás és tanácsadás, a munkakörnyezet folyamatos ellenőrzése, szakvélemények készítése, járványvédelmi feladatok (a foglalkozás-egészségügy a Covid idején az egyedül változatlanul tovább működő egészségügyi ellátórendszer volt), új technológiák rendszerbe állításának munkaegészségügyi vizsgálata, munkahigiénés mérések szervezése is.                                                                                                                                                            A feladatokat a vonatkozó munkavédelmi törvény és rendeletek tételesen felsorolják, így az infláció miatt emelkedő árakat a veszteséget termelő tevékenységek elhagyásával sincs mód ellensúlyozniTovábbi költségelemként megjelenik a rendelők fenntartása, az informatikai rendszerek fenntartása és folyamatos fejlesztése, a használt orvostechnikai eszközök időszakos kalibrálása, minőségbiztosítási feladatok, valamint az amortizáció is. 

 

A 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjtétel évenkénti aktualizálására az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2.§ o) szakaszában kapott felhatalmazás alapján a MOK Elnöksége 124/2022.11.16 számú határozatában a  foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási alapdíj vonatkozásában.ajánlást adott ki,
A 124/2022.11.16. számú ajánlás a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási alapíjakat az inflációnak megfelelően lényegesen megemelte.

A MOK általl ajánlott alapszolgáltatási térítési díj egy főre eső éves összege még mindig alacsonyabb, mint a magánegészségügyi ellátásban bármilyen szakorvosi vizsgálat ára, ugyanakkor ezért a díjért a munkáltató nem kizárólag szakorvosi vizsgálatot kap, hanem komplex egészségügyi szakértői szolgáltatást, amely nem csak a munkavállaló érdekét szolgálja, hanem nagymértékben hozzájárul a cég működésének fenntartásához, a hatékonysághoz és termelékenységének fejlesztéséhez

A MOK célja, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás egységes, magas színvonalú preventív orvosi szolgáltatássá váljon, ennek alapfeltétele a szolgáltatás méltányos ellentételezése, amelynek fejében a munkáltató is joggal várja el a minőséget az elvégzett munka során .

A szükséges foglalkozás-egészségügyi feladatokat nem a munkavállalók ipari ágazatok szerint történő ABCD besorolása határozza meg, hanem az adott munkahelyen fennálló egészségkárosító kóroki tényezők, és az azok által kiváltott egészségkárosodások megelőzéséhez szükséges vizsgálatok és tevékenységek fajtái és mennyisége..

A Kamara ajánlott 2022. évi díjtételei a főoldal felsősor FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY/DÍJTÉTELEK menüben tmegtekinthetőek.