Aktuális ÁNTSZ hírek !

Az új elektronikus ügyintézést biztosító és támogató ESZENY rendszeren belül több modul (működési engedély, területi ellátási kötelezettség nyilvántartása, stb.) került kialakításra. A kialakított modulok fokozatosan, egymást követően kerülnek bevezetésre. Első körben a Működési engedély modul bevezetése valósul meg.   /2023.07.09./

2023. indulásárólmájus 11-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény, melyre tekintettel a Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) bevezeti az Egészségügyi Szolgáltatások Elektronikus Nyilvántartását (továbbiakban: ESZENY). Az új rendszer az NNK és valamennyi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (továbbiakban Járási Hivatal) előtti egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos elektronikus ügyintézés helyszíne.

Az új elektronikus ügyintézést biztosító és támogató ESZENY rendszeren belül több modul (működési engedély, területi ellátási kötelezettség nyilvántartása, stb.) került kialakításra. A kialakított modulok fokozatosan, egymást követően kerülnek bevezetésre. Első körben a Működési engedély modul bevezetése valósul meg.

Az ESZENY indulását követően az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kérelmeket, illetve bejelentéseket kizárólag a fenti rendszer használatával, elektronikusan lehet benyújtani. A nem megfelelő módon (pl. papír alapon vagy E-papír használatával) benyújtott kérelmeket a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (2) bekezdés alapján visszautasítja.

A működési engedélyezési eljárás

A működési engedélyezési eljárásról szóló részletes tájékoztatás itt olvasható:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/ugyfeltajekoztatok-az-engedelyezi-eljarasokhoz/1782-altalanos-tajekoztatas

 

Fizetési kötelezettség

Ügyindítás

az elektronikus ügyindítás awww.eszeny.nnk.gov.hu oldalon lehetséges. A link az ESZENY portálra vezet, ahol ügyfélkapus bejelentkezést, illetve szervezetazonosítást követően lehet az elektronikus űrlapokat kitölteni, mellékleteket feltölteni, hiánypótlásokat benyújtani, illetve a beadványok státuszát nyomon követni.

 A rendszer igénybe veszi az Elektronikus Fizetési és Elszámolási rendszert (EFER), így az eljárás során felmerülő fizetési kötelezettségnek – melyet a rendszer automatikusan számol – is eleget lehet tenni a honlap felületén bankkártyás fizetéssel, házibankos átutalással, vagy az átutalásról szóló igazolás csatolásával.

 

 

Az ESZENY rendszerrel kapcsolatos további leírás és segédlet az alábbi linken található:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/szakrendszerek/eszeny

 

Az ESZENY rendszer használatával kapcsolatban a 1812 számon elérhető Egészségvonal munkatársai 0-24 órában segítségére vannak.

 

Menüpont a személyes adatok kezelésének elfogadása után:

 

 

Rendelkezési Nyilvántartás

Az ESZENY a képviseleti jog igazolására igénybe veszi a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) szolgáltatást, ennek okán meghatalmazás adható az ügyek intézéséhez.

A szolgáltatás elérhető a magyarorszag.hu oldalról vagy közvetlenül a rendelkezes.gov.hu oldalon, ahol a cégképviseletre jogosult személy, illetve az egyéni vállalkozó

az elektronikus azonosítást követően hozhat létre meghatalmazást.

Egyéb gazdálkodó szervezetek (költségvetési szervek, alapítványok stb.) esetében a Rendelkezési Nyilvántartás igénybevételéhez a képviselő személynek, vagy írásbeli meghatalmazottjának személyesen fel kell keresnie egy Kormányablakot, ahol a rendelkezést megteheti.

 Az RNY szolgáltatással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a 1818hívószámon (külföldről +36 (1) 550-1858) a Közigazgatási Ügyfélvonal munkatársaitól, vagy

a 1818@1818.hu e-mail címen kérhet.

Az ESZENY  fejlesztése a „Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 számú projektben valósult meg.